laupäev 20. aprill 2024 Tallinnas

Ühiosa on Eesti EKB Liidu avatud platvorm, mille eesmärk on soodustada suhtlust kristlaste vahel ning tutvustada kristlikku sõnumit Eesti inimestele.

Ühisosa projektides teevad koostööd Liidu erinevad kogudused, koguduste liikmed, Liidu struktuurüksused, MTÜd ja sihtasutused

Ühisosa (Точка пересечения) – это открытая площадка Союза ЕХБ Эстонии, целью которой является содействовать общению между христианами и донести христианский месседж до людей Эстонии

В проектах Ühisosa сотрудничают различные общины Союза, члены общин, структурные подразделения Союза и общественные организации.

kogukonnad
сообщества

konverentsid
конференции

kohvik
кафе

ülistusõhtud
вечера поклонения

laagrid
лагеря