Konverents • 20. aprill 2024 • Kalju 1,Tallinn

Kas meil on tulevik?

Kas lõpuaeg on käes ja on meil üldse mõtet kristlaste tulevikust Eestis rääkida? Kuidas saaksid vanad kogudused ellu jääda ja uued alustada? Kas eesti ja slaavi kogudustel on ühine tulevik? Milline üldse on tuleviku kogudus?

Tule, arutame ja võta sõber (või kaks sõpra, parem isegi kolm sõpra) kaasa!

Ühisosa konverents on iga-aastane kakskeelne konverents, kus EKB liidu eesti- ja slaavikeelsete koguduste noored tulevad kokku, et tuttavaks saada, suhelda ja arutada aktuaalseid teemasid.

Есть ли у нас будущее?

Последнее время уже наступило или будущее всё-таки есть? Что нужно сделать, чтобы наши церкви росли и появлялись новые? Есть ли надежда на общее будущее для эстонских и славянских церквей? Церковь будущего – какая она?

Приходи, обсудим! Возьми с собой друга (или двух, а еще лучше трех)!

Конференция Ühisosa – это ежегодная двуязычная конференция, на которой молодые люди из эстоно- и славяноязычной общин Союза ЕХБ собираются вместе, чтобы познакомиться, пообщаться и обсудить актуальные темы.

Programm • Программа

10:05

Intro / Открытие

10:15

Erki Tamm: Tervitussõna / Приветствие

10:25

Ülistus / Прославление

10:45

Einike Pilli: Üheskoos loome tulevikku / Строим будущее вместе

11:10

Juri Kalinin: Kogudus, mis annab tulevikku / Церковь, которая дарит будущее

11:35

Grupitöö / Работа в группах

12:00

Paus / Пауза

12:15

Eduard Ülevain: Tulevikku suunatud kogudus / Церковь, направленная в будущее

12:45

Simona Andreas Sou (paneelijuht), Jonatan Lige, Vladimir Markin: Paneeldiskussioon. "Koos tulevikku. Ajaloolised ja uued kogudused" / Панельная дискуссия. "Вместе в будущее. Исторические и новые церкви"

13:35

Grupitöö / Работа в группах

13:50

Lõuna / Обед

15:20

Sven-Joonatan Siibak (paneelijuht). Paneeldiskussioon. "Tuleviku kogudus" / Панельная дискуссия. "Церковь будущего"

16:10

Grupitöö. "Mida võtad kaasa?" / Работа в группах. "Что возьмёшь с собой?"

16:30

Grupitöö. "Järeldused" / Работа в группах. "Выводы"

16:50

Ülistus ja lõpupalve / Прославление и молитва
Registreerimisvorm • Форма Регистрации

Saaja: Rachel Foundation SA

IBAN: EE647700771003601010

Selgitus: Ühisosa, [nimi, perekonnanimi]

Получатель: Rachel Foundation SA

IBAN: EE647700771003601010

Пояснение: Ühisosa, [имя, фамилия]

Merchandise Hoodie